Visie

Het ‘managen van verwachtingen’ vormt de kern van ons werk.

Uitgangspunt voor de ondersteuning die wij bieden en adviezen die wij uitbrengen vormen de belangen van onze opdrachtgevers. Huisvesting is geen doel op zich maar een belangrijk middel om doelstellingen en verwachtingen van individuen of organisaties waar te maken.

Voordat ons werk start leren wij dan ook graag een organisatie kennen en brengen wij samen met onze opdrachtgever eisen en wensen, verwachtingen en kansen en uitdagingen in kaart. Hierdoor zijn wij in staat de vraag van onze opdrachtgever duidelijk te formuleren en te redeneren vanuit zijn belangen. Samen met onze inhoudelijke kennis en vaardigheden ten aanzien van het formuleren van huisvestingsbehoeften en –strategie en het managen van bouwprocessen levert dit een uitstekende voedingsbodem op voor een succesvolle samenwerking.


Ervee © 2024

Ontwerp & realisatie - Shadow IS

img img