Haalbaarheidsstudies

Door middel van een gedegen analyse wordt onderzocht of op een voorziene locatie of in bestaand vastgoed (volgend uit een locatie- / vastgoedscan) de gevraagde huisvesting kan worden gerealiseerd. De (on)mogelijkheden van de locatie en / of bestaand onroerend goed wordt grondig onderzocht. Met de resultaten van dit onderzoek wordt bepaald op welke wijze de nieuwe huisvesting, passend binnen de gestelde voorwaarden, kan worden gerealiseerd. Aspecten die doorgaans dienen te worden onderzocht zijn onder andere de stedenbouwkundige en bestemmingsplanmogelijkheden, bereikbaarheid en toegankelijkheid van locatie en gebouw, te realiseren functionele kwaliteit en uiteraard de financieel-economische, fiscale en juridische haalbaarheid.

Ervee © 2024

Ontwerp & realisatie - Shadow IS

img img