Huisvestingsadvies

Huisvesting is een maatpak dat moet passen om de (bedrijfs)processen die hierin plaatsvinden. Startpunt voor het huisvestingsadvies vormt dan ook een grondige analyse van het huidig en toekomstig functioneren van de organisatie die moet worden gehuisvest.

Welke processen dienen te worden gefaciliteerd en welke voorwaarden gelden hierbij? Dat zijn vragen die beantwoord moeten worden om de huisvestingsbehoefte in kaart te brengen.

Uitgaande van de behoefte wordt de huisvestingsvraag gedefinieerd en kunnen verschillende huisvestingsscenario’s worden bepaald. Hieruit wordt op basis van kwantitatieve, kwalitatieve en financiële overwegingen een scenario gekozen. Hieraan worden tenslotte een investeringsplan en realisatieplan gekoppeld. Flexibiliteit, marktconformiteit en betaalbaarheid van de huisvesting zijn hierbij in onze optiek vanzelfsprekend.

Ervee © 2024

Ontwerp & realisatie - Shadow IS

img img