Programma van eisen

Aan welke algemene en specifieke eisen moet huisvesting voldoen? En korte vraag met een lang antwoord. Vele algemene, voornamelijk technische, eisen zijn vastgelegd in diverse wetten en richtlijnen zoals het Bouwbesluit. Een groot aantal eisen is echter specifiek voor een bepaalde organisatie of functie die moet worden gehuisvest. Om deze eisen in kaart te brengen is kennis hiervan nodig. Kennis die voor een groot gedeelte reeds aanwezig is bij opdrachtgevers; immers welke partij is het beste bekend met de producten / diensten die worden levert en de activiteiten/processen die hiervoor moeten plaatsvinden!

De kunst is echter deze eisen boven tafel te krijgen en expliciet en meetbaar te maken. Een adviseur die bekend is met de te huisvesten organisatie of functie, is in staat vanuit het perspectief van de opdrachtgever te redeneren en daarmee als sparringpartner en kennisbron te functioneren.

Een goed programma van eisen is een uitermate waardevol instrument dat de basis vormt voor adviseurs bij de uitwerking van het ontwerp. De praktijk leert dat zonder een goed programma een ontwerpproces veelal inefficiënt verloop en het eindresultaat uiteindelijk vaak niet in voldoende mate voldoet aan de verwachtingen.

De definitiefase is wat ons betreft de belangrijkste fase van het bouwproces. Er leiden vele wegen naar Rome! Wij streven en naar om samen met onze opdrachtgever de meest efficiënte route te volgen. Dit begint met een goede voorbereiding; een doorwrochten programma van eisen, getoetst op financiële, procedurele en technische haalbaarheid.

Ervee © 2024

Ontwerp & realisatie - Shadow IS

img img