Interim-management

Wanneer specifieke kennis en ervaring voor een bepaalde periode in een organisatie benodigd is en deze binnen de eigen geledingen (tijdelijk) niet voor handen is, kan interim-management een oplossing bieden. ERVEE huisvestingsmanagement & advies weet wat er speelt binnen organisaties in de (intramurale) zorg en de volkshuisvesting. Wij zijn dan ook in staat vanuit de denk- en leefwereld van deze organisaties te redeneren en te acteren. Dit zowel op inhoudelijk als strategisch-tactisch niveau; als adviseur in een directe lijn met de Raad van Bestuur/directie of in de lijnorganisatie.

GEREALISEERDE OPDRACHTEN


Ervee © 2024

Ontwerp & realisatie - Shadow IS

img img