Vastgoedstrategie

Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen volgen elkaar is een hoog tempo op. Organisaties moeten hierop snel en adequaat kunnen reageren. Vastgoed is in dit verband een bedrijfsmiddelen dat een even professionele benadering verdient als de overige bedrijfsmiddelen. Het vraagt dan ook om een strategische benadering. Wordt de initiatiefnemer / gebruiker eigenaar, huurder of leasee en wat voor exploitatieresultaat wordt geprognosticeerd? Vragen die een antwoord nodig hebben en waarmee ERVEE huisvestingsmanagement & advies kan helpen deze te geven.

Ervee © 2024

Ontwerp & realisatie - Shadow IS

img img